d
 a a
 e
 q q
 qq
 ww
 el
Değerli Meslektaşlarımız;
 
Doğada yaygın olarak bulunan entomopatojenlerin neden olduğu eklembacaklı ölümleri, çok uzun yıllardır insanların dikkatini çekmiş, ancak geçtiğimiz yüzyılda çeşitli alet ve tekniklerin gelişimi ile birlikte, bu mikroorganizmaların tanısı ve yaşamları daha iyi anlaşılmıştır.
 
Tarımsal zararlılarla mücadelede çevre dostu yöntemlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Biyolojik mücadelenin en önemli ajan gruplarından biri olan entomopatojen mikroorganizmaların zararlılar üzerinde ki etkinlikleri, kolay üretimi ve kolay uygulanabilirlikleri gibi avantajları sayesinde, araştırma ve uygulama alanı giderek genişlemektedir.
 
2007 yılından beri iki yılda bir düzenlenen “Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi” ülkemiz ve diğer ülkelerde entomopatojenler üzerinde çalışan bilim insanları, uzmanlar, öğrenciler ve mikrobiyal mücadele uygulayıcılarını biraraya getirerek, entomopatojenler ve mikrobiyal mücadele ile ilgili çalışmaların paylaşılması, güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması açısından önemli katkılar sağlamıştır. Şu ana kadar düzenlenen Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongreleri, ülkemizin zengin bir entomopatojen faunasına sahip olduğunu ıspatlamış, entomopatojenler konusunda çalışan yerli ve yabancı araştırıcılara tanışma ve ortak çalışma imkanı sağlamıştır. Bu doğrultuda, sizleri Kayseri’de düzenleyeceğimiz “7. Uluslararası Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi” ne davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız.
 
Kongremiz 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Kongre dili İngilizce olup, kongremizin amacı Entomopatojenler ve Mikrobiyal mücadele konusunda çalışan araştırıcıların bir araya gelmesi, yeni çalışma ve gelişmelerin paylaşılması ve yeni işbirliklerinin oluşturulmasıdır.
“7. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi”nde Kayseri’de buluşmak dileğiyle,
 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL
Doç. Dr. Murat MUŞTU