KURULLAR
Onursal Başkanlar
 
Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Arslan, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı
 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. Ramazan Canhilal, Erciyes Üniversitesi, Kongre Başkanı
Doç. Dr. Murat Muştu, Erciyes Üniversitesi, Kongre Eş Başkanı
 
Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Doğan Işık, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Ülger, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. H. Handan Altınok, Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Altınok, Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümer Horuz, Erciyes Üniversitesi, Sekreterya
Araş. Gör. Cemile Çınar, Erciyes Üniversitesi, Sekreterya
Araş Gör. Ebubekir Yüksel, Erciyes Üniversitesi, Sekreterya
Araş Gör. Ender Çolak, Erciyes Üniversitesi, Sekreterya
 
Bilim Kurulu
 
Adly M.M. Abd-Alla, International Atomic Energy Agency, Avusturya
Nurcan Albayrak İskender, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
M. Alper Altınok, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Tariq Butt, Swansea Üniversitesi, Birleşik Krallık
Madea Burjanadze, Vasil Guliashvili Forest Institute, Gürcistan
Ramazan Canhilal, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Ramazan Çetintaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
İsmail Karaca, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye
İsmail Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Fikret Demirci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Zihni Demirbağ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Mustafa İmren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Hatice Katı, Giresun Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Kubilay Er, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
Itamar Glazer, Aricultural Research Organization, The Volcani Center, Israil
Özlem Güven, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
Uğur Gözel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Selçuk Hazır, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
İlker Kepenekçi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Engin Kılıç, Erzincan Üniversitesi, Türkiye
Natalia Munteanu, Academy of Science of Moldova, Moldova
Murat Muştu, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Remziye Nalçacıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Ali Sevim, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kazım Sezen, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
İsmail Alper Susurluk, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Umut Toprak, Ankara University, Turkey
Oğuzhan Yanar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Yusuf Yanar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Semih Yılmaz, Erciyes Üniversitesi, Türkiye