ÖNEMLİ TARİHLER
Önemli Tarihler
 
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi 04 Mart- 25 Ağustos 2019
Bildiri Özetlerinin Kabulü 26 Ağustos 2019
Tam Metin Gönderilmesi  22 Temmuz 2019- 15 Eylül  2019
Erken Kayıt İçin Son Gün  19 Temmuz 2019