PROGRAM
Kongremiz, Erciyes Üniversitesi GenKök'de yapılmaktadır.
SÖZLÜ SUNUM VE POSTER PROGRAMI